برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
درخواست شما با موفقیت ثبت گردید. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.
خطا!! لطفا دوباره تلاش نمایید.
Loading...
اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما برای ارائه مشاوره و یا هماهنگی بازدید از پروژه در اولین فرصت با شما تماس بگیرند

همیشه آسانسور قسمت مهم و قابل توجهی در سازه های بتنی و فولادی بوده و هست در اینجا در مورد آرماتوربندی و نحوه اجرای فونداسیون و آسانسور بیشتر صحبت می کنیم.

• نکات مهمی که در اجرای آرماتور بندی چاهک آسانسور باید توجه داشت
_ جانمایی دقیق چاهک آسانسور با توجه به نقشه های سازه با اجرای نقشه بردار
_ عمق چاه آسانسور با توجه به نوع آرماتوربندی تا سطح تمام شده معماری در کف مورد نظر
_ ابعاد اسمی چاهک آسانسور با توجه به ظرفیت باربری آن
_ مطالعه نقشه های سازه ای و دیتیل های اجرایی آرماتور بندی ها با توجه به نوع سازه و نوع کاربری آسانسور که شامل؛ شکل آرماتور بندی ها، سایز آرماتورها، طول گیرایی، فاصله آکس بندی آرماتور ها در قسمت پایین و بالای شبکه
_ کاور بندی بتن در قسمت پایین و کناری چاهک آسانسور
_ اورلب یا هم پوشانی کامل میلگردهای شبکه آسانسور با شبکه فونداسیون و در نهایت دوخته شدن کامل آرماتوربندی به فنداسیون سازه.

در قسمت آخر و بعد از بتن ریزی باید چهارگوشه ی پلیت هایی برای نصب شاسی آسانسور تعبیه شود.