برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
درخواست شما با موفقیت ثبت گردید. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.
خطا!! لطفا دوباره تلاش نمایید.
Loading...
اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما برای ارائه مشاوره و یا هماهنگی بازدید از پروژه در اولین فرصت با شما تماس بگیرند

moallem Boulevard project

Exact location of the project

موقعیت جغرافیایی

Centers and complexes near the moallem Boulevard project

Access to Yaftabad mobile market
easy access to the furniture market No. 3
Access to Ayatollah Saeedi Highway
located in the green and beautiful Moallem boulevard, in Towlid Daroo neighborhood, section 1, District 18 of Tehran

Access routes to the moallem Boulevard project

access to Fath Highway
Access to Azadegan Highway
access to Mehrabad Airport​
Access to Imam Khomeini Airport
Mehrabad Airport and Imam Khomeini Airport and West Terminal
access to Abdolabad and Nematabad metro stations​
Azadegan, Nematabad, Azadi, and Sadeghieh metro stations
access to BRT line 10 (Azadegan terminal - Janatabad terminal)

How to arrive at the project

Public transportation subway and bus

Via the metro line 3,) the Nobonyad-Azadegan( get off at Nematabad or Azadegan station and you will board line No. 10 of the BRT  (Azadegan-University of Science and Research) to the north. Then Get off at Moallem Boulevard station and take a taxi to Moallem Boulevard in less than a few minutes with the car or 15 minutes walk to the east you’re going to be at the Tali Garden Tower.

Get on Tehran Metro Line 4, (the Shahid Kolahdooz to Eram Sabz ) get off at Azadi Square station, and after you will get on Line No. 10 of the BRT (Azadegan – University of Science and Research) to the south. Get off at Moallem Boulevard station and use the passing taxis on Moallem Boulevard in less than a few minutes or 15 minutes walk you are at the Tali Park project.

 

Use the Karaj-Tehran subway or subway line No. 2, get off at the Sadeghieh station and reach Mohammad Ali Jinnah Highway with a short walk to the west in a few minutes. take line number 10 of the BRT (Azadegan – University of Science and Research) to the north. Get off at Moallem Boulevard station and use the passing taxis on Moallem Boulevard in less than a few minutes you’re there.

Public transportation taxi

all you have to do is to get to Azadi Square from any of the main squares of the city, such as Resalat, Nobniad, Vanak, Tajrish, Enghelab, Valiasr, etc. In Azadi Square, you can take linear taxis in Valiasr town and get off in front of Tali Garden Tower with easey.