برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
درخواست شما با موفقیت ثبت گردید. همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت.
خطا!! لطفا دوباره تلاش نمایید.
Loading...
اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما برای ارائه مشاوره و یا هماهنگی بازدید از پروژه در اولین فرصت با شما تماس بگیرند

پخش زنده کارگاه تالی پارک بلوار معلم

تایم لاین پروژه

گزارش پیشرفت پروژه تالی پارک بلوار معلم

پیشرفت پروژه تالی پارک بلوار معلم
درصد پیشرفت پروژه 85%

تایم لاین پروژه

 • تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
  تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
  تجهیز کارگاه
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
 • تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
  تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
  خاکبرداری،اجرای شمع و بتن مگر
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
 • تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
  تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
  اسکلت
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
 • تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
  تاریخ اتمام واقعی: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
  دیوارچینی
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
 • تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
  تاریخ اتمام واقعی: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
  تاسیسات و مکانیک فاز یک
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
 • تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
  تاریخ اتمام واقعی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
  برق فاز یک
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
 • تاریخ شروع واقعی: 1400/1/22
  تاریخ اتمام واقعی:
  اجرای پوشش بدنه
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
 • تاریخ شروع واقعی: 1399/11/11
  تاریخ اتمام واقعی:
  اجرای پوشش کف
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
 • تاریخ شروع واقعی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
  تاریخ اتمام واقعی:
  اجرای پوشش سقف
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۴/۱۰
 • تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
  تاریخ اتمام واقعی:
  نمای ساختمان
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
 • تاریخ شروع واقعی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
  تاریخ اتمام واقعی:
  تاسیسات فاز دوم
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
 • تاریخ شروع واقعی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
  تاریخ اتمام واقعی:
  برق فاز دو
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
 • تاریخ شروع واقعی: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
  تاریخ اتمام واقعی:
  آسانسورها
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
 • تاریخ شروع واقعی:
  تاریخ اتمام واقعی:
  تحویل واحد به ساکنین
  تاریخ شروع برنامه ای: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
  تاریخ اتمام برنامه: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

برای مشاهده روند روزانه پروژه می توانید به اینستاگرام و تلگرام ما بپیوندید.