بتن ریزی فونداسیون
داربست مودولار (اسکافلد)
بوم توزیع بتن
پرداخت سطح بتن با ماله پروانه ای
بتن ریزی سقف طبقه اول مسکونی
فرآیند کرگیری محل رایزر تاسیسات در پروژه بلوار معلم
عملیات خاک برداری پروژه برج باغ معلم
زیر سازی دیوار ها قبل از اجرای والکریت
یکپارچه سازی پنل هابه هم با میخ اتصال والکریت
دیوار چینی واحد های طبقه ششم مسکونی
اجرای وال پست های طبقه پنجم مسکونی جنوبی
کلیپ دیوارچینی
شات کریت و تحکیم دیواره های گود برداری
اجرای دیوار والکریت wallcrete
جانمایی نقشه معماری
افتتاح باشگاه بدنسازی در کارگاه ساختمانی پروژه
مراسم کلنگ زنی پروژه برج باغ معلم
انجام تست کرونا در پروژه برج باغ معلم
مراسم کلنگ زنی پروژه تالی پارک شهر ری