تامین کنندگان و متخصصین صنعت ساختمان که تمایل به همکاری در پروژه تالی پارک دارند میتوانند ضمن تکمیل فرم ذیل و آپلود کردن فایل رزومه، درخواست خود را ارسال نمایند.

فرم درخواست همکاری

    فایل خود را بارگذاری نمایید.