پیمانکاران و شرکت های همکار

برای رسیدن به نتیجه‌ای با کیفیت، همکاری با بهترین‎‌های هر زمینه اولویت ماست.

شرکت پترو سازه استحکام

تالی لایف

آریا سازه تالی

پل ایران

تاسیسات لوله

هلدینگ گلرنگ

دیوار والکریت

شرکت آژینه گران

خدمات آرماتور بندی

استودیو Experiment

طراحی سه بعدی

باستاک

تاسیسات برق

رایمندان تالی پارسه

بازاریابی و تبلیغات