گزارش پیشرفت پروژه تا تاریخ 1400/05/17

2 آبان 1401
0 دیدگاه
  • اجرای آجر نمای بلوک شمالی
  • سنگ کاری نمای بلوک شمالی
  • اجرای سفیدکاری نمای بلوک جنوبی
  • سیم کشی برق بلوک شمالی
  • ایزولاسیون سرویس بلوک جنوبی
  • تست ایزولاسیون سرویس بلوک جنوبی
  • اجرای کاشی سرویس و آشپزخانه بلوک شمالی
  • جوشکاری وال پست پارکینگ طبقه 2-
  • دیوارچینی انباری های طبقه 2-

ارسال دیدگاه